บริการหอพักผู้ป่วยใน (IPD)

**ให้บริการนอนพักรักษาตัว**

ภายใต้สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย สะอาด  สะดวก  

มีให้บริการทั้ง ห้องพิเศษและห้องธรรมดา

ทั้งในส่วน ICU  ชั้น 4 ชั้น 5

Visitors: 205,463