ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


(ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

Visitors: 170,706