ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


(ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

Visitors: 193,595