หัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน (IPD)

 คุณ แพรทอง  ผ่องพักตร์

  (หัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน IPD)

Visitors: 111,449