บริการห้องฉุกเฉิน (ER)

**บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน**

ให้บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยทีมแพทย์และพยาบาลชำนาญงาน

Visitors: 205,463