บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (OPD)

**บริการตรวจรักษา**

ให้บริการตรวจรักษา คนไข้ ชั้น 2 และ โถง OPD

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา. 07.00-20.00 น.

 

Visitors: 205,463