ติดต่อหน่วยงานภายใน

ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายต่างๆของโรงพยาบาลช้างเผือก Tel.  053-220022-31  Fax. 053-218120

แผนกเวชระเบียน ต่อ   252,255

แผนกผู้ป่วยนอก ต่อ   214,220

แผนกสิทธิบัตรทอง ต่อ 211,212

แผนกเภสัชกรรม     ต่อ   120,121

แผนกการเงินผู้ป่วยนอก ต่อ   123

แผนกการเงินผู้ป่วยใน ต่อ   530

แผนกบัญชี  ต่อ   552

ฝ่ายบริหาร ต่อ   550

เลขา   ต่อ  559

แผนกทรัพยากรมนุษย์   ต่อ    553

แผนกสารสนเทศ  เบอร์ 549

Visitors: 205,463